Klub verejného zdravia – KVZ

 

Hlavnou náplňou je organizácia projektov z oblasti verejného zdravia, pomocou ktorých sa snažíme zvýšiť povedomie verejnosti o súčasných problémoch zdravia. Realizujeme projekty, ktoré pomáhajú ľuďom nadobudnúť poznatky o aktuálnych problémoch zdravia, napr. choroby zraku, sexuálne prenosné ochorenia, škodlivé účinky fajčenia, prevencia rakoviny, zdravá výživa.

Naše projekty sú:

Nemocnica u medvedíka – pomáhame deťom v materských školách zbaviť sa syndrómu bieleho plášťa hravou formou

WAD - Svetový deň boja proti AIDS - organizujeme prednášky na stredných školách o HIV víruse a AIDS, snažíme sa najmä o prevenciu a vyvrátenie mylných informácií. Taktiež organizujeme sviečkový pochod v spolupráci s mládežou SČK 1.12. na Hlavnej ulici v Košiciach.

FGC – Prvá gynekologická prehliadka  na projekte spolupracujeme s Ligou proti rakovine - organizujeme besedy pre dievčatá stredných škôl, ktorých hlavnou témou je gynekologická prehliadka, jej význam v prevencii bežných gynekologických ochorení ale aj rakoviny krčka maternice a prsníka.

Pozrime sa zdravia do očí  projekt je zameraný na očné zdravie, realizujeme prostredníctvom neho zvýšenie povedomia verejnosti o chorobách zraku a ich prevencií, taktiež sa snažíme priblížiť ľuďom problematiku nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.

Deň pre zdravie – projekt, ktorý je zameraný na prevenciu zdravia v rôznych oblastiach, napríklad prevencia rakoviny, očných ochorení, ale aj výučbu prvej pomoci, význam zdravej výživy v prevencii kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky.

Nebojme sa vitamínov - projekt, na ktorom spolupracujeme s Nadáciou pre deti Slovenska a OD Tesco Košice. Je určený deťom od 6 do 12 rokov a jeho hlavným cieľom viesť deti k zdravému životnému štýlu a správnym stravovacím návykom už od detstva. Je realizovaný hravou formou v kútikoch OD Tesco, kde sa naše medičky venujú deťom :)

 

 

 

 

Vedúci klubu: Kristína Žiarová -   kristen.ziarova@gmail.com 

Pripravované akcie

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Fotogaléria: Klub verejného zdravia – KVZ