Klub zahraničných aktivít – KZA

  Organizuje odborné a vedecké stáže študentov vo svete. Zabezpečuje aj stáže pre zahraničných študentov u nás. Ponúka možnosť zlepšiť sa v cudzom jazyku, pôsobiť ako kontaktná osoba na Slovensku a získať si priateľov z celého sveta.

Vedúca klubu: Zuzana Revayová - revayova.zuzana@gmail.com

 

Local Exchange Officer: Zuzana Revayová - leo.kosice.zuzana@gmail.com

Local Officer on Research Exchange:  Lenka Derevjaníková - lore.smmk@gmail.com