Úvodné stretnutie Klubu verejného zdravia

21.09.2012 17:10

Milí medici!

 

Dňa 25.9.2012 o 17.00 sa uskutoční úvodné stretnutie Klubu verejného zdravia (KVZ) v priestoroch SMMK. Srdečne vás všetkých pozývame! Budú sa riešiť ďalšie projekty na nadchádzajúci semester, ale aj zaužívané, tradičné projekty. Uvítame aj nových členov!

Kristínka Žiarová, vedúva KVZ