Aktívni členovia 2013/2014

 

KSA – Miroslav Vojtek
KVM – Ivka Matejová
Zuzana Viščorová
KPaI – Ľuboš Baláž
KDN – Barbora Repoková
Zuzana Ladomirjaková
Lenka Rozmanová
Ronald Polomský
Lucia Adamčíková
Ján Bajaj
KZA – Alena Böhmerová
Karin Ďurčanská
Zora Váradyová
Marián Sedlák
Marek Babiš
Lenka Derevjaníková
Jozef Brezina
Eleonóra Nógradiová
Katarína Sláviková
Zuzana Revayová
KVZ- Katarína Venceľová
Lenka Čalfová
Eva Škanderová
Adriana Štefanská
Mária Gazdačková
Erika Fedáková
Patrícia Kušnírová
Karin Siegfriedová
Lukáš Migaľ
Veronika Štureková
Anežka Tomková
Marianna Galiková
Veronika Miklušová
Júlia Vasiľová
Kristína Žiarová

Peter Veščičík
Marcela ČumováPredsedníctvo, vedúci klubov a celá komunita SMMK veľmi pekne vám všetkým ďakuje za obetovaný čas, ktorý ste vložili do fungovania nášho spolku a veríme, že aj tento rok budete naďalej šíriť osvetu medzi našimi mladšími a táto nominácia vás ešte viac bude motivovať do práce.

Predsedníctvo SMMK