Stanovy

V súčastnosti prebieha novelizácia stanov. Po skončení a prijatí stanov ministerstvom budú zverejnené v tejto časti webovej stránky.

Za pochopenie Ďakujeme.