Predsedníctvo

 

Predseda

Marián Sedlák

sedlak@smmk-online.sk

 

Podpredseda pre vonkajšiu komunikáciu

Marcela Čumová

cumova@smmk-online.sk

 

Podpredseda pre vnútornú komunikáciu

Erika Fedáková

fedakova@smmk-online-sk

 

Tajomník

Ján Bajaj

bajaj@smmk-online.sk

 

Hospodár

Ing. Marek Andrejkovič

andrejkovic@smmk-online.sk