Klub propagácie a internetu – KPaI

  Do jeho kompetencie spadá všetko, čo sa týka počítačov a internetu. Stará sa o webovú stránku SMMK (www.smmk-online.sk), zabezpečuje informovanosť členov o dianí v SMMK a dianí na UPJŠ LF. Kooperuje s ostatnými klubmi na propagácii jednotlivých akcií.

Vedúci klubu: Ľuboš Baláž -  lubosbalaz007@gmail.com