Klub detskej nádeje – KDN

  Pracuje v oblasti pomoci deťom na klinikách Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, v detských domovoch, v oblasti detskej onkológie. Organizuje dobročinné akcie (koncerty, zbierky hračiek...), detský letný tábor, ako aj Deň narcisov.

Vedúci klubu: Barbora Repková - repkova.barboraa@gmail.com