Klub spoločenských aktivít – KSA

  Organizuje Imatrikulačný ples medikov, majálesy, športové akcie, divadelné večery, koncerty a spolkovice.

Vedúci klubu: Miroslav Vojtek - miro.merky.vojtek@gmail.com