Organizačný poriadok

 

V súčastnosti prebieha novelizácia organizačného poriadku. Po skončení prác bude organizačný poriadok zverejnený v tejto časti webovej stránky.

Za pochopenie Ďakujeme.